RECOÑECEMENTO MÉDICO 2017-2018

Aberto o prazo (ata o 9 de outubro) para solicitar o recoñecemento médico para este curso 2017-2018, tanto para o persoal docente coma non docente.

Máis información aquí 

Acceso á solicitude aquí.

Anuncios

Actualización de méritos (febreiro 2017)

RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2016 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e á contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. 

Lista provisoria.

Prazo de reclamacións de 10 días hábiles dende a publicación no DOG.

RECOÑECEMENTO MÉDICO 2016

Mediante Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 13 de setembro de 2016, autorízase a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Máis información.

Inscrición aquí.