ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN LSE Y COMUNIDAD SORDA

La Universidad de Murcia oferta el postgrado de especialista universitario en LSE (B2) y Comunidad Sorda, que dará comienzo en el mes de octubre. Las clases se impartirán jueves y viernes por la tarde y sábados por la mañana. Está dirigido a titulados universitarios con conocimientos de LSE.

Información Educación de sordos.

Información Universidad de Murcia.

Anuncios

XORNADA DA EGAP: LEI DE ACCESIBILIDADE DE GALICIA

Xornada da EGAP sobre a Lei de Accesibilidade de Galicia e a convención internacional sobre persoas con discapacidade 2006. Presencial e por videoconferencia.

Prazo de inscripción do 28 de xaneiro ó 5 de febreiro.

Máis información aquí.

PROBAS LIBRES FP

Probas libres para a obtención de títutlos de FP (LOE) no curso 2015 – 2016 en Galicia.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Prazo de solicitude de admisión ata o 29 de abril ás 13:00h.

Máis información.

Novo prazo cursos EGAP

NOVO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Co fin de cubrir as prazas vacantes, a EGAP abre un novo prazo de presentación de solicitudes para varios cursos de idiomas convocados no DOG do 4 de marzo.

Destinatarios: o persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e o persoal da Administración de xustiza

O novo prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde as 8 horas do 18 de marzo ata as 14 horas do 26 de marzo de 2016 enhttp://egap.xunta.es/matricula

Para máis información: http://egap.xunta.es/fichanova/id/2321