EL ILS EN EDUCACIÓN (ACILS)

ACILS refleja en este documento recomendaciones sobre el ILS en el ámbito educativo, tanto para el propio ILS como para centro y alumnado sordo.

Ir al documento.

Fuente: Signapuntes.

Anuncios

DÍA NACIONAL DAS LINGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS 2017

Aquí vos deixamos o vídeo que elaboramos ILSES e mediadores comunicativos de centros educativos galegos co obxectivo de festexar o DÍA NACIONAL DAS LINGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS (14 de xuño) e amosar a presenza normalizada da LSE no ámbito educativo, en todos os niveis. Nel participan alumnado xordo e ouvinte, profesorado, intérpretes e mediadores comunicativos. Agradécese a máxima difusión posible!

CONVENIO ENTRE CONSELLERÍA E FAXPG

O pasado 15 de febreiro, a FAXPG e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria asinaron un convenio de cooperación educativa para mellorar a atención do alumnado xordo, xordocego e/ou con discapacidade auditiva.

A finalidade do mesmo é a formación do profesorado, a sensibilización, e o asesoramento a centros e familias sobre a intervención educativa máis axeitada para este alumnado. Previa solicitude dos centros, a FAXPG poderá poñer á súa disposición os diferentes recursos e axudas técnicas dos que dispoña para a atención deste alumnado.

Podedes consultar a información na web da Xunta ou na web da FAXPG.

Podedes consultar aquí o convenio.